Innovació

Innovació constant en el sector agrícola

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, format per dos grups operatius actius, es dedica a la innovació constant en el sector agrícola. Amb un enfocament en sostenibilitat i eficiència, aquest grup treballa incansablement per adaptar-se i liderar en un mercat i un món en constant canvi.

La col·laboració entre els seus grups permet al Grup Cooperatiu Fruits de Ponent estar a l’avantguarda de les pràctiques agrícoles modernes.

GRUPS OPERATIUS

ACTIUS

Grup Operatiu XAPFREE "Control integral i sostenible de la taca bacteriana per tal de minimitzar l'impacte econòmic i ambiental en ametller i presseguer"

El projecte busca optimitzar el control de la taca bacteriana en ametllers i presseguers, disminuint el recolzament en fitosanitaris, millorant l’ús d’aquests, fomentant mètodes més sostenibles i potenciant la col·laboració entre productors i investigadors per a la innovació en el sector.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

Grup Operatiu SOUR-PEACH "Control de la podridura àcida en fruita de pinyol en el context de sostenibilitat"

El projecte investiga la podridura àcida en fruita de pinyol i desenvolupa estratègies integrades de control, estudiant l’epidemiologia, provant alternatives al tractament químic i optimitzant pràctiques culturals, amb l’objectiu d’establir un mètode unificat i comercialment viable.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

Projectes 2022

GO PAM. Nous escenaris de producció industrial de planta aromàtica i medicinal als sistemes agraris tradicionals de Catalunya

El projecte ‘PAM in CAT’ avalua el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya, testant varietats demandades en mercat en diferents zones agrícoles. Inclou col·laboradors diversos i és finançat conjuntament pel DARP, la UE i finançament privat, amb un pressupost de 179.870 euros.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

GO PEACHNIR

El projecte PEACHNIR, iniciat el 2019, busca classificar préssecs i nectarines per maduresa amb tecnologia NIR no destructiva, per assignar la fruita a mercats segons la seva rapidesa de consum. Involucra cooperatives de Lleida, l’IRTA i un fabricant de classificadores, amb l’objectiu de millorar la qualitat del producte final.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

GO PEACHNIR

El Grup Operatiu Gomori enfoca en controlar malalties post-collita en préssecs i nectarines sense deixar residus, per complir amb mercats exigents. Inclou col·laboració de productors, comercialitzadors i científics, i està finançat pel Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

GO FORECAST

El projecte del Grup Operatiu utilitza Big Data per crear models predictius que millorin la planificació de collites de préssec i cirera, augmentant la competitivitat de les empreses fructícoles.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

FRUIT RIS3DAT

El projecte busca crear varietats de pomera, perera i presseguer resistents a malalties i adaptades al clima català, amb suport financer de la UE a través del FEDER Catalunya 2014-2020.

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020”

Actualitat

INNOVACIÓ