Memòria de sostenibilitat i Certificació SG21

RESPONSABILITAT SOCIAL

Cada any, el Grup publica una memòria de sostenibilitat que reporta aquesta feina de forma mesurable, cosa que es reflecteix en la seva Certificació SG21, que audita la responsabilitat social de les empreses.