Cultura d’empresa

Missió i compromís amb la qualitat i la sostenibilitat

Fruits de Ponent som un Grup Cooperatiu agroalimentari amb la missió de produir i comercialitzar aliments de la terra: fruita de pinyol i de llavor, cereals, fruits secs i oli.

Donem serveis als nostres socis. Ens esforcem per oferir un producte de qualitat i ens convertim en garants de la sostenibilitat en l’entorn, les persones i l’economia de la nostra cooperativa.

Des del Grup Cooperatiu treballem amb valors fonamentals del cooperativisme que són la base de la nostra cultura empresarial i clau de l’èxit col·lectiu

7

Valors cooperatius

Solidaritat
La nostra cooperativa valora la solidaritat i està dedicada a la col·laboració i el suport mutu per garantir el progrés col·lectiu dels membres.
Democràcia
El cooperativisme es fomenta en la democràcia, on tots els membres participen de manera justa i transparent en les decisions.
Responsabilitat
Assumim la responsabilitat social, econòmica i ambiental en les nostres accions per al benefici comú de membres i comunitat.
Equitat
Promovem la justícia i l’equitat, buscant la distribució equitativa de beneficis i igualtat d’oportunitats per al creixement de tots els membres.
Autonomia i independència
Com a cooperativa, la nostra autonomia i independència són essencials per prendre decisions alineades amb els interessos dels membres.
Educació i formació
Valorem l’educació i formació continues per enriquir les habilitats dels membres, beneficiant tant a l’individu com a la cooperativa.
Intercooperació
Fomentem la col·laboració amb altres entitats per a un creixement conjunt i sostenible.

Seguim fidels a uns valors cooperativistes

El Grup és signant dels 10 principis bàsics del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Drets humans

L’ètica de l’empresa té un marcat ADN de responsabilitat social corporativa, que implica mantenir una visió global en totes les actuacions per tal de contribuir a la millora del planeta.

 

1.

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.

2.

Les empreses han d’assegurar-se que no són còmplices en la vulneració dels drets humans.

Medi ambient

7.

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

8.

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promouen una responsabilitat ambiental més gran.

9.

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Normes laborals

3.

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

4.

Les empreses han de donar suport a l’eliminació de qualsevol forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

5.

Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

6.

Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques discriminatòries en la contractació i l’ocupació.

Lluita contra la corrupció

10.

Les empreses han de treballar contra totes les formes de corrupció, incloent-hi l’extorsió i el suborn.