Servei al soci

Suport i assistència

El nostre objectiu és oferir als nostres socis i productors, suport en l’orientació, el procés de tramitació, la gestió documental, i l’assistència en consultes o respostes a requeriments i al·legacions relacionats amb els serveis següents:

DAN

Declaració de l’origen i la destinació de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació i de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats.

DUN

Pagament agrari comunitari

Presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes vinculades a l’explotació agrària dels productors.

Assessorament tècnic

Presentació de sol·licituds a les diferents ajudes que hi puguin accedir els productors.

Certificacions del camp

Són documents on es registren els tractaments fitosanitaris que es realitzen a l’explotació.

ITEAF

Inspecció tècnica d’equips d’aplicació de fitosanitaris (EAPF de cultius extensius i cultius llenyosos).

TISA

Realitzar, amb personal propi de la Cooperativa, tot tipus de feines agrícoles o altres anàlogues en les explotacions i a favor dels socis d'aquesta secció.
Prestar i realitzar per als socis d’aquesta secció qualsevol tipus de servei de caràcter agrícola, amb personal propi de la Cooperativa, que sigui necessari per a les seves explotacions agrícoles.

Assegurances

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent proporciona un servei integral de tramitació d'assegurances, abastint tant les agrícoles com altres àmbits. Amb assessorament continu, assegurem que els nostres productors puguin protegir les seves collites.

Secció de crèdit