Agricultura sostenible: qualitat i certificacions

qualitat i certificacions

Certificacions de fruita dolça

L’APPCC és un document obligatori (segons Reglament 852/2004) per a les empreses d’alimentació (indústria, hostaleria, magatzemistes,…). És un sistema per l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític que permeten reduir les probabilitats d’intoxicacions alimentàries. Per mitjà de l’APPCC les empreses controlen els riscos de contaminació dels aliments.
L’APPCC és un sistema per controlar i analitzar els perills i punts crítics de possibles contaminacions dels aliments per agents microbians, físics o químics.

La producció integrada és un sistema agrícola que produeix aliments de qualitat mentre respecta la salut humana i l’entorn, amb un ús reduït de productes químics i minimitzant els residus.

La producció integrada és un sistema agrícola que produeix aliments de qualitat mentre respecta la salut humana i l’entorn, amb un ús reduït de productes químics i minimitzant els residus.

GLOBALG.A.P. és una norma internacional per a la producció agropecuària que promou la seguretat i la sostenibilitat, beneficiant productors, minoristes i consumidors a escala global.

La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat dels aliments.

La norma IFS (International Food Standard) és una norma reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI) per a la seguretat en els aliments.

La sèrie de normes ISO (International Standarization Organization) és un conjunt de normes internacionals per a un sistema de gestió de la qualitat (SGQ).

La norma ISO 14001:2015 estableix un sistema de gestió ambiental efectiu. Permet a les empreses demostrar el seu compromís amb el medi ambient.

La norma SGE21 (aspectes ambientals, socials i de bon govern) és la primera norma europea que permet implantar, auditar i certificar un sistema de gestió ètica i socialment responsable.

Certificacions de l’oli

L’APPCC és un document obligatori per a empreses d’alimentació segons el Reglament 852/2004. És un sistema per analitzar i controlar els perills i punts crítics de contaminació dels aliments, reduint les probabilitats d’intoxicacions alimentàries per agents microbians, físics o químics.

Les Garrigues és la primera DOP alimentària reconeguda a Espanya (1975) i certificada com a DOP per la Unió Europea el 1996. Garantint l’origen i la màxima qualitat, la DOP controla els olis de les cooperatives amb rigorosos controls de producció i elaboració, sent indubtablement un dels millors olis del món.

La producció integrada és un sistema agrícola que produeix aliments de qualitat mentre respecta la salut humana i l’entorn, amb un ús reduït de productes químics i minimitzant els residus.

Qualitat, higiene i seguretat

Política de qualitat, medi ambient i responsabilitat social

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL, amb el número d’OPFH 319, és una cooperativa de segon grau d’organització de productors de fruites i hortalisses.

La seva missió principal és millorar el desenvolupament agrícola i satisfer les necessitats dels clients, complint les expectatives i requisits legals mentre respecta el medi ambient.

Això es basa en criteris ètics, socials i mediambientals, amb un enfocament especial en la qualitat, higiene i seguretat alimentàries dels productes i serveis. Per aconseguir-ho, es prioritzen els següents aspectes:

La producció de fruita es basa en les normes de producció integrada i bones pràctiques agrícoles certificades anualment per assegurar la innocuïtat, legalitat i autenticitat dels productes. Les normes de recol·lecció prioritzen les condicions organolèptiques, d’higiene i seguretat alimentàries per a la fruita destinada al consumidor.

L’equip de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL investiga nous processos de producció, control de plagues i noves varietats per millorar la producció i respectar el medi ambient. Es proporciona formació perquè els empleats i altres grups d’interès entenguin la política i objectius de l’organització, incloent aspectes ètics, de qualitat i mediambientals, basant-se en la legalitat i integritat.

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL es compromet al màxim respecte pel medi ambient, dedicant-hi tots els recursos necessaris. Considerem la variable mediambiental en la planificació de les nostres activitats i les dels socis:

 • Promovem la sensibilització mediambiental del personal, proveïdors i la societat.
 • Establim objectius ambientals i fomentem la prevenció de la contaminació.
 • Complim els requisits legals i altres requisits ambientals voluntaris.
 • Ens comprometem a mitigar el canvi climàtic.

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL planifica per la qualitat, el medi ambient i la rendibilitat. També treballa per la millora del medi ambient i gestiona els recursos. A més, també prioritza capital humà, millorant les competències i promovent la igualtat laboral.

Fruits de Ponent es compromet a fomentar els valors compartits, les creences i les normes vers la seguretat alimentària. Ens comprometem a fomentar:

 • La comunicació sobre les polítiques i responsabilitats en matèria de seguretat alimentària.
 • La formació.
 • La retroalimentació entre els nostres treballadors de qüestions relacionades amb la seguretat alimentària.
 • La determinació del grau d’acompliment
 • La qualitat afecta a tots els departaments de l’empresa.
 • El comportament ètic i ambiental és una sistemàtica de treball per a tothom.
 • Tots els empleats i socis han d’assegurar la qualitat, l’execució del treball i l’eficàcia.
 • De forma regular, la direcció del Grup Cooperatiu revisa aquesta política per adequarla a la realitat existent.

Política de Qualitat Medi Ambient i Responsabilitat Social