Els ODS al SÍ de l’empresa

compromís amb el medi ambient

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent integra la sostenibilitat al sí de la gestió empresarial diària, posant especial èmfasi en el compromís amb el medi ambient, el seu impacte i el respecte cap a la comunitat. Aquest camí ens ha dut a incorporar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el dia a dia.

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent som integrants de la Red Española del Pacto Mundial a través del nostre Director General, Josep Presseguer, que forma part del Comité Executiu d’aqueset ens. A més, Fruits de Ponent és, des de l’any 2012, signant del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que té per objectiu complir amb els 10 principis bàsics per al respecte dels drets de les persones.

Fam zero

Disposem d’un pla propi per fer front al malbaratament i contribuir a reduir la fam, amb col·laboracions amb bancs d’aliments i entitats com menjadors socials d’àmbit local que donen sortida a excedents d’aliments o fruita que es troba en el seu punt de maduració.

Salut i benestar

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent disposa d’una Aula Saludable per conscienciar els empleats sobre la cura de la salut a través d’eines per millorar el seu estil de vida, tallers temàtics, accés a fruita gratuïta...

Educació de qualitat

Fruits de ponent compta amb un programa DUAL a través d’un conveni amb 2 entitats formatives per contractar estudiants de cicles formatius.

Comptem amb una formació contínua en agro i empresa per a socis i sòcies. També amb plans de formació per a la plantilla i cursos de benestar. Des del Grup, també es du a terme una Formació anual sobre els ODS.

Igualtat de gènere

El Grup compta amb un Pla d’Igualtat a l’empresa amb un full de ruta establert per als propers anys.

També es du a terme una formació en igualtat a la plantilla. Hi ha activats protocols contra l’assetjament. S’han nomenat dos agents per la Igualtat. Hi ha una auditoria retributiva externa.

Aigua neta i sanejament

Un dels nostres principis és el reaprofitament de l’aigua per a la indústria, gràcies a una estació depuradora instal·lada a la Central de Confecció.

Energia neta i assequible

S’ha dut a terme una instal·lació de més de 4.000 plaques fotovoltaiques a la coberta dels diferents centres productius de l’empresa destinades a l’obtenció d’energia elèctrica per a l’autoconsum.

A més, disposem d’un responsable d’energia intern. L’empresa, a través de la seva divisió de negoci energètic, Ponent Energia, disposa de 10 punts de càrrega de vehicles elèctrics per fomentar l’accés a l’energia, tant al personal com als socis i clients.

Treball digne i creixement econòmic

La secció de crèdit de la cooperativa té com a línia estratègica el suport financer a emprenedors agrícoles i agroalimentaris.

Fomentem el desenvolupament d’una agricultura sostenible i de cadenes productives basades en la cooperació. Amb aquesta promoció agrària contribuïm a potenciar el relleu generacional.

Indústria, Innovació, Infraestructures

Tota la maquinària dels diferents centres de treball del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és 100% elèctrica. A més, s’ha iniciat la renovació de la flota de vehicles iniciant una transició cap a una gamma híbrida i/o 100% elèctrica.

També participem en projectes de recerca i desenvolupament juntament amb entitats de gran prestigi, com la Universitat de Lleida, l’IRTA o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Actualment col·laborem amb 7 projectes R+D a l’empresa.

També tenim acords amb empreses tecnològiques per avançar en el Big Data i la Digitalització al camp, per lluitar contra el canvi climàtic i ser més eficients en l’ús de recursos hídrics.

Reducció de les desigualtats

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es compromet en l’àmbit dels drets humans en diferents àrees: oferint llocs de treball dignes amb remuneracions justes, rebutjant el treball infantil i forçós, i treballant la sensibilització.

A més, col·laborem amb més de una entitat per fomentar la contractació de persones amb capacitats diverses i en risc d’exclusió; entre elles cal destacar Creu Roja, Càritas, Aspros, Fundació Sant Joan de Déu...

Consum i producció responsables

Des del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent reaprofitem tota la fruita que arriba a la central, gràcies a aliances amb empreses del sector. Per exemple, la transformació de la fruita en sucs o cosmètica, o l’aprofitament del pinyol per a biomassa.

Acció climàtica

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent s’ha compromès en la lluita contra el canvi climàtic participant des del 2012 del Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Des del Grup també treballem per mitigar el canvi climàtic aplicant pràctiques sostenibles a la producció dels seus cultius mitjançant la lluita biològica.

Pau, justícia i institucions sòlides

Fruits de Ponent es materialitza amb la voluntat de l’empresa de reduir pràctiques de corrupció, frau i suborn. Disposem de:

- Codi de conducta de l’organització.
- Política de Comerç Ètic que regula la relació amb el client.
- Política d’Anticorrupció.

Aliança pels objectius

Comptem amb aliances estratègiques que van des de l’àmbit local al més global.

- Aliança amb la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i amb Global Compact i amb l’Aliança Catalunya 2030.
- Aliança amb la Federació de Cooperatives de Catalunya.
- Associació Acord (Segarra – Garrigues)
- Aliança amb ACODEA
- Participació en CLÚSTERS
- Acords voluntaris per reduir el CO2
- Catalunya Gourmet
- Catalunya IOT Catalan Alliance