Benvingut a la pàgina web de FRUITS DE PONENT

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d’usuari i, per tant, accepta les clàusules que es detallen en aquest document.

1. IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que http://www.fruitsponent.com és un domini de l’empresa FRUITS DE PONENT, SCCL.

Forma part del GRUP FRUITS DE PONENT, constituït per les empreses següents:

Totes tenen l’adreça social a Ctra. Vallmanya, km 1 25180 Alcarràs.

2. NORMES D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la web i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FRUITS DE PONENT o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4. RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De tota manera, l’informem que no podem garantir-ne l’accés continuat i que les pàgines es puguin trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
FRUITS DE PONENT no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços i hipervincles.
FRUITS DE PONENT no es fa responsable dels perjudicis que poguessin derivar, entre altres, de:

L’usuari, en cas que causi danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l’usuari ha de respondre davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”… o eines similars emprades amb la finalitat d’obtenir o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

5. LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.