Qui som?

Governança cooperativa basada en principis democràtics

La nostra prioritat és fomentar un procés de presa de decisions

Obert

Voluntari

Inclusiu

En línia amb els valors cooperatius

Treballem de manera col·laborativa, compartint informació i donant veu a tots els membres per garantir una gestió transparent i equitativa

Ens comprometem a construir un futur conjuntament, seguint els principis de la cooperativa i enfortint la participació activa de cadascun de nosaltres

Governança cooperativa

La governança constitueix un element central que distingeix les cooperatives

Els principis i valors cooperatius ressalten un procés de presa de decisions obert, voluntari i democràtic.

Presentem la governança cooperativa com una eina per aplicar els principis i valors, on es fomenti la transparència i la participació activa dels membres en la direcció i gestió de l’entitat.

Consell rector

PRESIDENT

Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, SCCL

Benjamí Ibars Vitores

Vicepresident

Agrària Progressiva Benavent – Portella, SCCL

Jaume Gené Roig

VOCAL

Agrària Llobregòs, SCCL

Maria Casòliva Zaldo

SECRETARI

Segre Fruits i Secció de Crèdit, SCCL

Josep Castells Gòdia

Comitè de direcció

DIRECTOR GENERAL

Josep Presseguer Gené

Director Financer

Josep Capdevila Ortís

Director d’Operacions

Toni Vitores Bagué

Secretària Executiva

Maria Jesús Sisó Fargues

Director comercial

José Luis López Sandoval

Responsable de Logística

Montse Morillo Esteve

Directora de Persones, Qualitat i Sostenibilitat

Maria Llop Gené

Director agronòmic i promoció agrària

Marc Nart Farrero

Director de Comunicació i Expansió de Negoci

Santi Bonet Camprubí

Responsable d’IT

Xavier Ribot Cascarra

Actualitat

GRUP COOPERATIU