Grup Cooperatiu Fruits de Ponent lidera un projecte innovador per a reforçar la xarxa elèctrica a les Comunitats Energètiques Rurals

5 de juny de 2024

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha posat en marxa el projecte EMRECER, una iniciativa innovadora destinada a proporcionar solucions tècniques d’emmagatzematge d’energia a les comunitats energètiques rurals. Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la gestió de l’energia generada i optimitzar el seu ús, així com l’abocament a la xarxa elèctrica, donant resposta als reptes de les infraestructures actuals, que no estan dissenyades per gestionar una generació distribuïda d’autoconsums compartits.

Es tracta d’una iniciativa plenament cooperativa, atès que Fruits de Ponent la lidera i en formen part les cooperatives de primer grau del Grup: Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit, Agrària Progressiva Benavent-Portella, Segre Fruits i Agrària del Llobregós. Fruits de Ponent ja va liderar un altre projecte CER.COOP-NOUS HORITZONS, que va consistir en la creació de Comunitats Energètiques Rurals (CER) i que, precisament, va evidenciar la necessitat de resoldre la problemàtica a l’hora de connectar una gran potència de generació fotovoltaica a la xarxa de distribució en un àmbit rural, raó per la qual s’ha constituït aquest grup de treball.

Per tant, l’objectiu principal del projecte és el de garantir un accés eficient a les xarxes elèctriques a aquestes Comunitats Energètiques Rurals (CER), després d’un exhaustiu estudi i anàlisi de les mateixes, per tal de dimensionar l’emmagatzematge necessari que suporti la xarxa.

EMRECER va començar a caminar fa un any i fins ara s’han assolit alguns dels objectius marcats com:

  • Gestionar i dinamitzar la comunitat energètica.
  • Adaptar el model de la comunitat energètica a la legislació actual.
  • Desenvolupar una metodologia per dimensionar l’emmagatzematge d’energia.

Per al desenvolupament d’aquesta iniciativa es compta amb la col·laboració de la cooperativa de serveis: Emelcat, SCCL, mentre que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya coordina el projecte i proporciona l’assessorament legal i tècnic a les cooperatives sòcies.

Fins ara el treball ha inclòs un estudi jurídic de la CER per adaptar-se a la normativa espanyola en desenvolupament.

La intercooperació jurídica que permeti prestar serveis energètics als socis.

L’adaptació de l’estructura de la Comunitat Energètica a la normativa vigent.

La creació d’una metodologia per a l’estudi de la xarxa a partir de mesures en els punts de gestió i/o consum.

Una proposta individualitzada d’instal·lació d’emmagatzematge.

Aquest projecte compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Cal recordar l’aposta de Grup Cooperatiu Fruits de Ponent per l’energia verda, que va iniciar fa uns 4 anys amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels seus centres de treball amb una potència de 2,351 kw. També compta amb carregadors elèctrics repartits per les diferents seus i amb l’Estació de Servei d’Alcarràs, que sumen en total 13 punts.