Fruits de Ponent aposta per la innovació per a millorar la qualitat de la fruita i reduir al màxim el malbaratament en la producció

11 de juliol de 2022

El departament de Qualitat de Fruits de Ponent ha incorporat aquesta campanya diferents instruments tecnològics a la Central de Confecció per tal de millorar la qualitat de la fruita i, per tant, que el consumidor final se’n beneficiï directament.

El primer d’aquests aparells és l’Impactrack, una esfera que simula la forma de la fruita i que serveix per monitoritzar els danys i la temperatura en producció i transport de productes frescos. Aquest instrument -que segueix tot el recorregut de la fruita- realitza un registre a temps real que permet als tècnics ‘mapejar’ les línies de confecció i els processos per tal de seguir treballant en la millora contínua. Així mateix, aquest sistema pot ajudar a reduir el malbaratament de la producció d’aliments, monitoritzar el transport i la logística i millorar els sistemes de control de qualitat.

El registrador ImpacTrack està tancat en una carcassa que imita les dimensions, la forma, el pes i la densitat del producte real. Es comportarà i reaccionarà (fins i tot flotant a l’aigua) de la mateixa manera que el producte amb què funciona.

Un segon instrument tecnològic implantat és el mesurador d’acidesa de la fruita, orientat al client i a les seves preferències de consum. És una eina que ens facilita dades dels atributs de sabor de la fruita, analitzant els sucres naturals, la maduresa i la crocància.

Per una altra part, també s’ha incorporat un sistema per analitzar l’aigua de rentat de la fruita realitzant analítiques microbiològiques i estudis de terbolesa, amb l’objectiu de garantir les millors condicions de rentat i cura del producte.

I finalment, un aparell anoemant DA-Meter, que és una nova tecologia que proporciona un métode ràpid i no destructiu per evaluar la maduressa de la fruita i proveure la data òptima de collita. Es tracta d’un medidor que utilitza espectroscopia per a mesura la clorofila de la fruita. D’aquesta forma, en els diferents controls de qualitat els tècnics poden elaborar un estudi exhaustiu per tal de posar a disposició del consumidor la fruita idònia en el seu estat de maduració.

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent aposta per la innovació com a branca principal en la millora contínua dels seus processos, tant a camp com a central i en totes les seves àrees de negoci: fruita, oli d’oliva, ametlla i cereals.