Renovació tecnològica a Fruits de Ponent

8 d'octubre de 2015

2015 és l’any per a la consolidació de l’important projecte tecnològic en què es troba immersa Fruits de Ponent. Un canvi, liderat pels responsables de la companyia i per la consultora tecnològica i software factory de Lleida -Aritmos-, amb el qual la cooperativa està renovant integralment el seu sistema de gestió i administració de l’empresa. En aquest sentit, Fruits de Ponent implementa diferents eines de programari i solucions informàtiques per optimitzar la gestió de les diverses àrees de negoci de la cooperativa, així com per millorar i agilitzar la seva administració diària, i també per assegurar la consegüent traçabilitat dels productes manipulats per l’organització: tant productes fructícoles com productes elaborats.

Per dur a terme tan vast projecte tecnològic, l’organització fructícola està treballant braç a braç amb el seu partner Aritmos per implementar la solució de negoci Sage ERP X3 (verticalitzada i parametritzada per la consultora de Lleida), com també els programari verticals especialitzats per al sector de la fruita, desenvolupats per Aritmos sobre l’esmentat programari ERP. De fet, el projecte s’està desenvolupant i implementant per fases per tal de realitzar el canvi cap a la nova solució de negoci de forma gradual.

Amb la plataforma tecnològica Sage ERP X3 i amb el multi-funcional programari fructícola instal·lats, Fruits de Ponent donarà una contundent resposta a les necessitats de creixement de la companyia, de millora de la seva gestió cooperativa i d’optimització dels processos productius interns. Aquests factors permetran a la cooperativa tenir un control global i exhaustiu de totes les seves operacions. Cal afegir, que l’organització es troba també immersa en un potent pla d’inversions infraestructurals per modernitzar les seves instal·lacions que s’executarà en diverses fases.