Reconeixent de Fruits de Ponent a les treballadores del Grup Cooperatiu en motiu de la celebració, el 8 de març, del Dia de la Dona

7 de març de 2022

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, i Fruits de Ponent ha volgut retre un homenatge i un reconeixement a totes les treballadores que integren el Grup Cooperatiu en forma de felicitació per aquesta data i en senyal d’agraïment per la seva tasca i compromís.

En aquest sentit, cal remarcar que el col·lectiu de dones treballadores representa més del 60 per cent dels treballadors del grup, ja que són 420 davant els 250 homes que hi ha.

El reconeixement porta implícit, també, el compromís de Fruits de Ponent en matèria de gènere amb la implantació d’un nou Pla d’Igualtat entre homes i dones dins del grup, que recentment va fer un altre pas ferm amb la constitució del Comitè d’Igualtat i el nomenament de dos agents per a la igualtat.

Aquest pla tindrà vigència durant el període 2022-2025 i inclou mesures com ara el compromís d’organitzar les condicions laborals amb perspectiva de gènere; la formació en perspectiva de gènere a les persones que participen en els processos de selecció; també a nivell de conscienciació, la realització de tallers de promoció i foment de la igualtat; la creació d’un protocol intern que reguli les promocions i els plans de carrera; la revisió i actualització de la política retributiva de les empreses del grup pel que fa als criteris de valoració dels diferents llocs de treball; la revisió de la política de conciliació; la revisió, actualització i comunicació de la guia de llenguatge neutre, així com la revisió de la documentació per adaptar-la a llenguatge inclusiu; la realització dels estudis d’absentisme amb perspectiva de gènere; i la revisió i actualització dels procediments que cal seguir per prevenir i detectar possibles casos d’assetjament.