Nou Pla d’Igualtat per refermar el compromís en matèria de gènere

4 de febrer de 2022

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha refermat el seu compromís en matèria de gènere amb la implementació d’un nou Pla d’Igualtat que, aquest divendres, ha donat un altre pas en ferm amb la constitució del Comitè d’Igualtat i el nomenament de dos agents per la igualtat. La jornada d’avui ha inclòs una xarrada de formació a càrrec de l’experta en igualtat Mar Gaya.

De fet, l’activació d’aquest Pla és el resultat d’un procés que es va iniciar l’any 2020, concretament el 17 de desembre, per la comissió negociadora, que va determinar la necessitat de fer, al llarg de tot l’any 2020, una diagnosi en matèria d’igualtat de les sis empreses que configuren el grup, així com una auditoria retributiva.

Va ser en base a les dades i informacions recollides que es va elaborar un Pla d’igualtat entre homes i dones del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, amb vigència durant el període 2022-2025. El pla es va registrar al Departament de Treball el passat 15 de gener, i aquest divendres, 4 de febrer, ha donat pas a la constitució de l’anomenat Comitè d’igualtat, així com al nomenament de dos agents per a la igualtat, dos eines que han de vetllar per la correcta aplicació del pla.

Cal remarcar, també, que s’ha fet una tasca de formació en matèria d’igualtat (integrant la igualtat entre dones i homes) al Comitè de Direcció, al Comitè d’igualtat i als dos agents per a la igualtat. A la trobada d’avui, en representació dels treballadors hi han assistit Amaya Elbaile i Antonio Dolcet; en representació de l’empresa Rubén Mezcua i Maria Roca; i els agents per a la igualtat han estat Roser Moliné i Antonia López.

La igualtat de gènere en el món empresarial és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, i és també matèria dels Reials Decrets 901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, que regulen els plans d’igualtat a les empreses i la igualtat retributiva entre homes i dones. En el cas de Fruits de Ponent, la igualtat, entesa en un sentit ampli, i la gestió de la diversitat són dos dels pilars estratègics del grup cooperatiu.

En el Pla d’Igualtat 2022-2025 del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent s’inclouen un seguit de mesures en aquest sentit. Així, s’hi reflecteixes aspectes i elements com ara el compromís a organitzar les condicions laborals amb perspectiva de gènere; la formació en perspectiva de gènere a les persones que participen en els processos de selecció; també a nivell de conscienciació, la realització de tallers de promoció i foment de la igualtat; la creació d’un protocol intern que reguli les promocions i plans de carrera; la revisió i actualització de la política retributiva de les empreses del grup pel que fa als criteris de valoració dels diferents de llocs de treball; la revisió de la política de conciliació; la revisió, actualització i comunicació de la guia de llenguatge neutre, així com la revisió de la documentació per adaptar-la a llenguatge inclusiu; la realització dels estudis d’absentisme amb perspectiva de gènere; i la revisió i actualització dels procediments a seguir per prevenir i detectar possibles casos d’assetjament.