Mesures de protecció per treballadors/es

5 de juny de 2020

Fruits de Ponent, amb l’objectiu de vetllar al màxim per la seguretat i protecció dels seus treballadors i treballadores davant la pandèmia del Covid-19, porta a terme tot un seguit de mesures protocoloritzades. 

L’important, en una empresa ‘essencial’, que no ha aturat la seva activitat des del primer dia de l’Estat d’Alarma, és protegir als seu equip humà amb els recursos necessaris (EPIs, desinfecció, protocols davant la detecció de casos …).

En aquesta infografia es detallen les principals mesures que es porten a terme -sempre seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb comunicació constant amb les autoritats-.