Memòria de Sostenibilitat: L’any de la resiliència i la innovació

13 de desembre de 2023

Un exercici de transparència, que reflexa l’avanç del Grup Cooperatiu respecte als objectius de desenvolupant sostenible (ODS) de l’agenda 2030.

 

Fruits de Ponent ha presentat la Memòria de sostenibilitat corresponent al període comprès entre l’1 de juny del 2022 i el 31 de maig de 2023. Aquesta memòria informa sobre els acompliments organitzatius, econòmics i socials del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, de forma oberta al públic.

 

Aquest és un exercici de transparència, un dels valors del Grup, pel qual dona a conèixer als grups d’interès amb els quals interactua els diferents aspectes que comporta la seva gestió empresarial en les àrees d’economia, mediambiental, de persones i social.

 

Les principals conclusions que s’han extret de la Memòria han estat: l’exportació de productes a 19 països diferents, la inversió de 100.000 € en acció social, els 511.037 kg menys d’emissions de CO2, que al 2021, el 66% de la plantilla són dones, 100% de proveïdors locals de matèria prima, les 2.600 hectàrees de camps cultivats o les 2.300 h de formació total dels treballadors fixos, entre d’altres.

 

Una altra conclusió que es pot reafirmar, és que el Grup Cooperatiu de Fruits de Ponent, garanteix la salubritat i la traçabilitat en tota la cadena de subministrament, amb el que assegura uns paràmetres totalment adequats per al consum humà.

 

 

D’altra banda, el suport governamental és imprescindible per a possibilitar la lliure competència i unes condicions d’equitat respecte als productes i la seva producció. Això, ha de garantir la viabilitat de les explotacions i de les famílies i empreses que gestionen, i al mateix temps, millora les seves condicions laborals.

 

Per a l’elaboració de la memòria s’han seguit les directrius de la guia per als estàndards GRI (Global Reporting Initiative), tenint en compte els principis de materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat, marc econòmic i aspectes socials.

 

A més, aquest resum també es presenta a la Certificació SG21, a la qual el Grup se sotmet anualment.

 

La memòria també reflecteix l’avanç del Grup Cooperatiu respecte als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

 

Memòria: https://www.fruitsponent.com/sites/default/files/memorias/2023-11/memoria-22.pdf