‘L’Any de les Persones’, la memòria de Fruits de Ponent que recull dotze mesos de compromís del Grup Cooperatiu en tots els àmbits

12 de novembre de 2021

La força del grup cooperatiu i el protagonisme dels associats, el avenços en l’eficiència energètica amb la reducció de plàstics i emissions de CO2, o el compromís social i la determinació per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i el Pacte Mundial. Aquest són alguns dels aspectes rellevants que es reflecteixen en la memòria del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent corresponent al període comprès entre l’1 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, en el qual s’informa sobre els elements i les activitats organitzatives, econòmiques i socials del Grup.

La memòria porta per títol ‘L’Any de les Persones’, perquè les converteix en el centre d’atenció i perquè és precisament l’interès per les persones el que ha propiciat que els esforços del Grup vagin adreçats a cuidar més que mai els seus socis i sòcies, posant l’accent en el benestar, en la igualtat i en la formació dels treballadors i treballadores, més encara tenint en compte que aquests dotze mesos que abasta la memòria han estat marcats per la pandèmia.

El document és, a més, un exercici de transparència, un dels valors de Fruits de Ponent, orientat a donar a conèixer els grups d’interès amb els quals interactua en els diferents aspectes de la seva gestió empresarial dins les àrees econòmica, mediambiental, de persones i social.

El recull destaca també la singularitat i la importància de la governança cooperativa, posant l’èmfasi en que el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és una cooperativa de segon grau, per la qual cosa els seus components són els diferents representants de les cooperatives base, que formen el Consell Rector. Un sistema professional amb un nivell màxim de democràcia interna i de participació del socis i sòcies en les principals decisions.

Un altre dels eixos principals del Grup és també el seu compromís amb la sostenibilitat en els àmbits social, econòmic i mediambiental, aportant exemples i dades certificades que mostren la millora de l’eficiència energètica del Grup en, entre d’altres, aspectes com l’estalvi d’energia gastada per tona de fruita, l’ús de panells solars i de vehicles elèctrics, la reducció en les emissions de quilograms de CO2 o el control de despesa de l’aigua i la gestió de residus.

La memòria també dedica espai a remarcar els esforços del grup per impulsar la investigació, el desenvolupament i la digitalització, per ampliar any rere any els estàndards de qualitat i l’oferta de productes i, també, de forma especial, per promoure els hàbits saludables de consum.

Les col·laboracions en projectes i amb entitats d’àmbit social i solidari són també aspectes que aporten un valor diferencial al Grup i que fan de la seva Fundació un dels eixos fonamentals.

Per elaborar la memòria s’han seguit les directrius de la Guia per als Estàndards GRI (Global Reporting Initiative), tenint en compte els principis de materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat, marc econòmic i aspectes socials. Aquest resum també es presenta a la Certificació SG21, a la qual se sotmet el Grup anualment. De la mateixa manera, la memòria reflecteix l’avenç del Grup Cooperatiu respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Podeu consultar la memòria en el següent enllaç – https://bit.ly/3FcSx90