La floració dels fruiters arriba als camps de Fruits de Ponent

15 de març de 2017

Durant aquests dies els camps de Fruits de Ponent mostren una imatge espectacular, degut a la floració dels seus arbres fruiters. Es tracta de milers d’hectàrees amb arbres per a la fruita d’os que ha de venir a l’estiu. Aquests dies, les tasques que estan fent els productors estan relacionades amb l’aclarida mecànica o manual en flor, així com treballs per evitar qualsevol tipus d’afecció per plagues o enfermetats. També, inici de l’adobat i de la campanya de reg. 

El departament Tècnic de Fruits de Ponent acompanya i assessora als productors en les seves tasques diàries. Fruits de Ponent compta amb aplicacions tecnològiques que posa a l’abast dels seus socis-productors per tal d’apropar la tecnologia a les explotacions agrícoles i guanyar així en rendiment, eficàcia i abaratir costos, tant econòmics com energètics.