La Cooperativa Ramell, del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, crea ‘ponent energia’, la marca per a les estacions de servei i per a la venda d’energia.

11 d'abril de 2022

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent -a través de la seva cooperativa de 1r Grau Ramell- ha creat la marca ‘ponent energia’ per tal d’identificar el negoci de venda d’energia, tant a les estacions de servei, com també per al repartiment a domicili. Així doncs, les Estacions de Servei d’Alcarràs i de Benavent-Portella, així com els seus vehicles de repartiment, passaran a projectar aquesta marca amb la seva imatge.

Ponent Energia disposa de subministrament per a vehicles elèctrics, amb un carregador a l’estació de servei d’Alcarràs i un altre a la de Benavent-Portella.

El logo que es projectarà a les marquesines de les estacions de servei és el que s’adjunta en aquesta imatge. 

En breu es disposarà d’una pàgina web amb els diferents serveis que oferim, així com per a comandes de combustible a domicili.