La cooperativa platanera Coplaca visita Fruits de Ponent

24 de març de 2015

Un grup membres de les empreses Sustainable Agro Solutions S.A. amb la Cooperativa Volcan de San Juan de la Isla de La Palma, la qual, aquesta darrera, pertany a l’organización de productorss COPLACA ( Coop. platanera de Canarias) van visitar el passat divendres dia 20 les instal·lacions de Fruits de Ponent per interessar-se pel procès de producció i envassat de la fruita. El grup va ser rebut pel president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, el secretari, Josep Maria Sans i el vice-president de la Cooperativa d’Alcarràs, Ramon Sisó.

Coplaca és una de les companyies plataneres líders en Europa.

 

Aquesta visita s’emmarca en la política de Fruits de Ponent d’orbir les seves instal·lacions al públic (empreses, universitats i escoles, bàsicment) per tal de difondre com es tracta la fruita un cop aquesta arriba a la central de confecció envassat, així com els controls de qualitat pels quals aquesta passa abans d’arribar al consumidor final. D’aquesta manera, Fruits de Ponent contribueix a fer pedagogia de les altes qualitats de la fruita que produeix a la Vall de l’Ebre i que arriba als llocs de venda per al seu consum.