Fruits de Ponent s’uneix a la campanya de promoció de productes de la terra impulsada pel Codi de Bones Pràctiques

16 de juny de 2022

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent s’ha adherit a la campanya de promoció de productes de la terra que impulsa, sota l’eslògan “És temps de…”, el Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya (CBPC).

El Codi de Bones Pràctiques té com a objectius millorar les relacions entre els diferents tipus d’operadors al llarg de tota la cadena de valor; millorar la transparència, agilitat i eficiència en les relacions comercials; millorar la informació i la percepció que reben els consumidors dels productes agroalimentaris i del funcionament del sector; posar en valor els productes agroalimentaris de qualitat, de major seguretat alimentària, més sostenibles i respectuosos amb el benestar animal; millorar la comercialització, creixement i orientació del mercat; millorar l’eficiència i desenvolupament tecnològic; propiciar els canals que afavoreixin la comercialització de la producció local; millorar l’orientació al mercat de tota la cadena de valor; i posar en funcionament instruments per comunicar i resoldre conflictes entre empreses i tot tipus d’operadors.