Fruits de Ponent signa un conveni amb la Fundació Banc de Recursos

6 de maig de 2015

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Banc de Recursos per contribuir amb programes que ajudin al desenvolupament agroalimentari en països en vies de desenvolupament.

El president del Grup Cooperatiu, Sebastià Escarp, i el director de Banc de Recursos, Jesús Lanao, van signar el conveni a les dependències de Fruits de Ponent. La Fundació Banc de Recursos té entre els seus objectius el millor aprofitament de recursos materials i/o humans del planeta mitjançant la canalització dels excedents que la societat genera per a destinar-los a projectes de cooperació en països en vies de desenvolupament.

El conveni preveu que maquinària agrícola en desús, però en bon estat, pugui ser aprofitada per la Fundació Banc de Recursos per enviar-la a aquests països on podria ser d’utilitat. Així mateix, aquesta entesa també inclou la col·laboració en programes de transferència de coneixement relacionats amb el sector agroalimentari.