Fruits de Ponent renova les certificacions en seguretat i qualitat alimentària, medi ambient i responsabilitat social

27 de juliol de 2022

Es tracta dels segells BRC, IFS, ISO 14001 i 9001, GlobalG.A.P. i GRASP, SGE21 i SMETA

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha renovat enguany totes les certificacions amb les que compta i que són la base dels quatre pilars clau de l’organització: Seguretat i qualitat alimentària, medi ambient i responsabilitat i ètica social. Més concretament, el grup ha tornat a aconseguir els distintius BRC, IFS, GlobalG.A.P. i ISO 9001, en matèria de seguretat alimentària i qualitat, ISO 14001 en el bloc de medi ambient, i SGE21, SMETA i GLOBALG.A.P. GRASP quant a responsabilitat social.

La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat dels aliments imprescindible per exportar a la Gran Bretanya, de la mateixa manera que l’IFS (International Food Standard), essencial per a l’exportació a la Unió Europea. GlobalG.A.P., tot i que també audita en medi ambient, es centra en la producció segura i sostenible, mentre que la ISO 9001 és una norma de procés i qualitat.

En medi ambient, la certificació ISO 14001 estableix un sistema de gestió ambiental efectiu i permet a les empreses demostrar el seu compromís mitjançant la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat desenvolupada. En aquest àmbit, Fruits de Ponent també està adherit al programa dels Acords Voluntaris.

Quant a les normes de responsabilitat i ètica social, SGE21 és la primera norma europea que avalua i certifica un sistema de gestió ètic i responsable, mentre que SMETA se centra en el benestar del personal i el compliment de la normativa laboral. En la mateixa línia es troba la GLOBALG.A.P. GRASP, que aborda la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i treballadores.

Aquestes certificacions ens permeten assolir i alhora acreditar els més alts estàndards de qualitat i compromís en la millora contínua dels processos, tant al camp com en totes les seves àrees de negoci, així com en el benestar laboral dels treballadors i treballadores del grup.