Fruits de Ponent reforça la seva aposta per l’I+D amb la participació en quatre projectes

25 de maig de 2021

  • Els Grups Operatius Peachnir, Fruit Forecast, PamInCat i Gomori, tots ells amb el repte de millorar la producció en tots els seus vessants, compten amb el suport i la participació activa del Grup Cooperatiu

 

Dins la seva aposta decidida per la innovació i el desenvolupament, el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent es troba immers en un seguit de projectes que així ho posen de manifest i que venen a materialitzar en fets aquesta línia de treball, que comparteixen altres empreses del sector, l’IRBLleida i l’IRTA.

D’una banda, Fruits de Ponent ha adquirit una màquina classificadora automàtica de fruita del Grup Operatiu Peachnir. Aquest aparell facilita la classificació dels fruits de qualitat homogènia en funció del seu estat de maduració, podent destinar els fruits més madurs a comercialització ràpida o de proximitat i els fruits de major recorregut a mercats més llunyans. Es descarten així criteris basats en atributs d’aparença externa. En l’execució del projecte hi col·laboren el sector científic i tecnològic amb la participació de l’IRTA i l’empresa fabricant de màquines classificadores Maf Roda Agrobotic, mentre que el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent és un dels intervinents per part del sector productor i comercialitzador.

Fruits de Ponent també col·labora amb Fruit Forecast, un projecte de Grup Operatiu basat en l’ús de dades i tecnologies Big Data per tal de poder desenvolupar models de predicció que anticipin informació sobre l’evolució de paràmetres de qualitat i volums de collita per al sector de presseguer i cirerer. D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la fiabilitat de la planificació de collita, un factor crític per a la competitivitat de les empreses productores fructícoles

De fet, Fruits de Ponent participarà el 27 de maig en la jornada tècnica en línia que Fruit Forecast celebrarà per donar conèixer el projecte, els seus avenços i explicar els avantatges de l’ús de models per predir el volum de collita i la qualitat del fruit en la fruita d’os. Ho farà mitjançant la intervenció de Marc Nart, director agronòmic a Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, que parlarà de ‘Cas d’ús Fruits de Ponent’.

Dins aquesta mateixa aposta per la innovació de Fruits de Ponent hem de situar la seva participació al projecte PamInCat-Pam Industrial de Catalunya, que pretén analitzar el comportament de diferents varietats comercials d’un conjunt d’espècies de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) que podrien cultivar-se a escala comercial en diferents escenaris agraris de Catalunya. Per fer-ho s’han escollit aquelles espècies que tenen bona demanda al mercat, i s’han plantat en tres parcel·les ubicades a les Garrigues, la Noguera i la Segarra. Els socis que formen part d’aquest grup operatiu son Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, com a líder; Aigües del Segarra-Garrigues, Laboratori Ventós i Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. El pressupost total es de 179.870,00€ amb un finançament del DARP i la UE de 128.963,3€ i un finançament propi per part de la Cooperativa Fruits de Ponent i Aigües del Segarra-Garrigues de 50.906,70€.

Per últim, Fruits de Ponent també participa al projecte Gomori, un Grup Operatiu que té com a objectiu principal controlar les malalties de postcollita de préssecs i nectarines causades per Monilinia spp. i Rhizopus spp. mitjançant estratègies que no deixin residus a la fruita en el moment de la collita, per tal de poder accedir als mercats més exigents. En l’execució del projecte hi col·laboren el sector productor i comercialitzador, mitjançant Fruits de Ponent, Agropecuària i secció de crèdit de Soses SCCL i SAT Fruita d’Alcarràs, així como el sector científic i tecnològic amb la participació de l’IRTA. El projecte Gomori està finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.