Fruits de Ponent referma el seu compromís en la reducció de gasos d’efecte hivernacle

20 d'abril de 2017

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu ha validat un any més el seu compromís amb l’Oficina del Cavni Climàtic de la Generalitat de Catalunya a través del seu programa d’Acords Voluntaris, a partir del qual es porten a terme a la seva Central de Confecció diferents actuacions per a la reducció de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). 

El Grup Cooperatiu consta en el registre que aquest ens fa públic com una de les empreses implantades a Catalunya i que ja està contribuïnt a la reducció d’aquestes emissions. Fruits de Ponent ha anat aplicant al llarg dels darrers anys diferents plans d’actuació per tal de portar a terme una dràstica reducció energètica. Una de les darreres actuacions compromeses ha estat la d’implantar un sistema d’encesa de llums a través de sensors, i que només s’activen amb la presència de persones. 

La validació d’aquests ‘Acords’ mostra la voluntat del Grup Cooperatiu en ser actiu en la preservació del nostre entorn i avançar en una gestió clarament sostenible.

Més informació