Fruits de Ponent participa en un projecte estatal per a implementar la ‘inclusivitat’ a l’empresa

29 d'abril de 2021

  • L’objectiu és donar suport als treballadors que presenten major risc de vulnerabilitat com a conseqüència de la transformació digital i l’automatització.

  • El projecte està liderat per Forética, una organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial.

 

Fruits de Ponent és una de les empreses que participa en el projecte Upskill 4 Future, una iniciativa coordinada per CSR Europe amb el suport de J. P. Morgan. El seu objectiu és, des d’una perspectiva de sostenibilitat, investigar i promoure com, des dels departaments de Recursos Humans, es pot donar suport a l’ocupabilitat dels treballadors més vulnerables, és a dir, a aquells que, a causa de la transformació digital i a l’automatització, estan en major risc de perdre el seu lloc de treball. El repte és, per tant, no deixar ningú enrere en la transició cap al futur laboral.

Principis, tots ells, que concorden amb els valors que defensa i implementa Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, basats en les bones pràctiques en matèria de upskilling i reskilling i de mobilitat de treballadors, en la interlocució directa o col·laboració del departament de Recursos Humans, i en la participació activa en les activitats programades, com ara tallers i cursos, en aquest cas centrats en la formació i el reciclatge de competències dels treballadors.

La participació en el projecte facilita a les empreses l’accés a les últimes tendències sobre el futur de la feina, la col·laboració amb altres organitzacions nacionals i internacionals, la millora de l’ocupabilitat dels treballadors més vulnerables i compartir bones pràctiques i dur a terme accions per a la millora.

El projecte està liderat per Forética, una organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. La seva missió és integrar els aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions. Actualment està formada per més de 200 socis, entre ells el 40% de les empreses que cotitzen a l’IBEX 35, a més de filials de multinacional, petites i mitjanes empreses, ONG de referència i socis personals.

Forética és el representant de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a Espanya i per tant al Consell Empresarial Espanyol per al Desenvolupament Sostenible. A Europa, Forética és partner nacional de CSR Europe. A més, forma part del Consell Estatal de RSE a Espanya.

Forética va néixer l’any 1999. Posteriorment va llançar la Norma SGE 21, primer sistema de gestió ètica i socialment responsable. A dia d’avui, estan certificades amb la Norma més de 150 empreses i organitzacions d’Espanya i Llatinoamèrica, entre elles Fruits de Ponent.