Fruits de Ponent: Motor Cooperatiu en Sostenibilitat

10 de juny de 2020

La Cooperativa de Segon Grau líder en fruita de pinyol, en els darrers anys, ha dut a terme remarcables passos en matèria de sostenibilitat i medi ambient, davant la necessitat de preservar al màxim l’entorn natural.

Fidel als 10 principis del Pacte Mundial de Nacions Unides –per tal de fer un món més just per a tothom i acabar amb les desigualtats- i ara també compromesa amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Fruits de Ponent forma part de la Xarxa per al Pacte Mundial. Aquesta té per objectiu treballar en la sostenibilitat del planeta en tots els àmbits: el mediambiental, l’econòmic, el social…

 

Autosuficiència en l’energia verda

El Grup Cooperatiu acaba de posar en marxa una planta fotovoltaica a les cobertes de la Central de Confecció que genera una potencia de 1,3 MW, suficient per poder generar energia per  tal de ser autosuficients en els processos industrials durant aquesta campanya d’estiu, però també durant tot l’any. Consta de 3.200 mòduls de plaques solars. La intenció del grup serà utilitzar els excedents d’aquesta energia renovable per posar-los a disposició dels seus socis, aconseguint així tancar el ‘cercle’ en un model d’economia circular.

En una segona fase es preveu implantar aquest sistema d’energia verda –a través de plaques solars- a la resta de seus del grup. L’objectiu és que tot el Grup faci el salt a l’energia renovable.

Amb aquest projecte avancem en l’objectiu 7 dels ODS ‘Energia Asequible i No contaminant’ i el 13 ‘Acció pel Clima’. En aquest primer any de funcionament ja es deixaran d’emetre gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, aconseguint, el 2021 que l’emissió de Co2 sigui ja nul·la per part del Grup.

 

Sostenibilitat en l’ús de l’aigua i materials

Un dels altres objectius del Grup és l’eficiència en la gestió de l’aigua per als processos industrials. Segons es detalla a la Memòria de Sostenibilitat del Grup (2018) en la passada campanya es van utilitzar 20.372 metres cúbics d’aigua, quan l’any 2012 se’n n’havien comptabilitzat uns 80.000. A més, amb la instal·lació d’una depuradora d’aigües es reaprofita aquest recurs per als usos industrials.

I, pel que fa a l’ús de materials, any rere any es va fent el canvi cap a un tipus de ‘packaging’ més sostenible en detriment del plàstic. També, segons es reporta a la memòria, l’ús d’aquest darrer material s’ha anat reduint a favor de l’utilització del cartró o de plàstics biodegradables. Un exemple són les bosses utilitzades en les agrobotigues del Grup, de material biodegradable. Amb aquestes accions es segueixen altres ODS com el 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura).

 

En definitiva, un Grup que en els darrers anys està fent el salt cap a un ‘eco-sistema’ sostenible que a la vegada enllaci amb els principis cooperativistes que al cap i a la fi treballen per a la protecció del medi ambient i un món més just en tots els sentis. D’això en diem Motor Cooperatiu.