Fruits de Ponent i el seu compromís per la Responsabilitat Social Corporativa, immersos en el nou projecte ‘XERPS’ promogut per l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida

5 de març de 2020

El grup cooperatiu Fruits de Ponent passa a formar part d’un projecte innovador de Xarxes d’Empreses en Responsabilitat Social de Ponent (XERSP), que vol promoure una metodologia participativa entre empreses per a crear espais de networking i la recerca de sinergies transversals. Això permetrà a les empreses treballar conjuntament per a compartir models d’èxit de Responsabilitat Social Corporativa, així com conèixer experiències d’altres companyies que integren la mateixa xarxa a través de diverses tutories. A més, el projecte també comptarà amb professionals experts de qualitat en la matèria, per a incorporar dins de les seves línies estratègiques, l’RSC. Alguns exemples d’empreses que formen part d’aquesta xarxa són Plusfresc, Sorigué, B. Biosca, Torrons Alemany, Raimat, Mahou-San Miquel, entre d’altres.

La implantació d’unes bones pràctiques empresarials i un pla de Responsabilitat Social per a l’empresa és un dels objectius més primordials que promou en els darrers anys el grup Fruits de Ponent. En aquesta línia, i seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030, el grup té molt presents els reptes que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al canvi climàtic o l’educació, i on l’eix més primordial són les persones.