Fruits de Ponent es converteix en Grup Cooperatiu

28 d'octubre de 2020

És la segona Cooperativa de Segon Grau de Catalunya que passa a aquesta figura

En els darrers anys el Grup ha diversificat la seva producció agrícola i avança cap a una gestió sostenible basada en l’economia circular 

 

La cooperativa de segon grau d’Alcarràs ha aprovat la seva transformació en un grup cooperatiu amb l’objectiu d’integrar l’activitat comercial, assolir un dimensionament competitiu i facilitar la gestió única. La decisió ha estat adoptada per l’Assemblea General de socis, que representa les 180 famílies que aglutinen les quatre cooperatives de base integrants del grup: Camp d’Alcarràs i Secció de Crèdit; Agrària Progressiva Benavent-Portella; Ramell, i Agrària del Llobregós.

Sebastià Escarp, president del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, explica que “aquest projecte d’intercooperació respon a una voluntat clara de marcar un criteri únic en la nostra forma de treballar dels pròxims anys, tant pel que fa a la tasca productiva com en els àmbits comercial, ambiental, social i administratiu”.

En els darrers anys, l’aposta de Fruits de Ponent ha estat la diversificació, per tal de garantir una viabilitat els 365 dies de l’any i deixar de ser una companyia estacional. Aquest pas l’ha portat a comptar amb diferents àrees de negoci: de la fruita, dels fruits secs i l’oli, serveis als socis com subministraments i secció de crèdit, estaciones de servei i agrobotigues, configurant un eco-sistema cooperatiu per als seus associats.

Així mateix, i en un clar camí cap a la sostenibilitat, Fruits de Ponent ha creat una nova àrea de negoci per promoure l’economia circular entre els seus socis: Ponent Organics, que promou per a la gestió dels fertilitzants d’origen orgànic. També, ha apostat per a la digitalització de l’empresa, per tal d’adaptar-se als nous temps marcats per la pandèmia (Assemblees telemàtiques, una APP Mòbil de Comunicació Interna, Pantalles de TV informatives a les seus…). I, per l’optimització de la gestió administrativa i productiva mitjançant el sistema ERP (software de control) de planificació dels recursos.

El salt a constituir-se com a ‘Grup Cooperatiu’ permet a Fruits de Ponent dimensionar la seva activitat a la realitat actual i establir uns criteris d’unificació decisòria, posant en comú els mitjans i els esforços, produint-se una cessió de funcions en la gestió i administració per a l’exercici de direcció unitària del grup. Aquest tipus de projectes es duen a terme amb el suport dels ajuts per al foment de la  millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries (PMCCA) del Departament d’Agricultura, que resulta una eina estratègica per al foment de la intercooperació.