Formació en matèria d’ODS per a tota la plantilla del Grup Cooperatiu

11 de març de 2022

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha dut a terme, al llarg d’aquesta setmana, una formació en matèria d’ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) per a la totalitat de la plantilla.

La formació ha anat a càrrec de la Red Espanyola del Pacto Mundial (Global Compact) i durant la mateixa s’han explicat, entre d’altres aspectes, quins són els ODS, quines són les maneres de treballar-los i com contribuir a l’Agenda 2030 tant a nivell professional com personal.

Cal recordar que Grup Cooperatiu Fruits de Ponent SCCL integra la sostenibilitat al si de la gestió empresarial diària, així com en les relacions amb els seus grups d’interès. Una sostenibilitat entesa de forma transversal (en tots els estrats de la companyia) i que abraça els vessants econòmic, ambiental i social. Tot plegat amb l’objectiu de vetllar per un creixement econòmic i ètic a partir d’un mínim impacte ambiental i respectant la comunitat. És l’aposta per aquesta via la que ha dut Grup Cooperatiu Fruits de Ponent a incorporar en el seu dia els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).