Excel·lència en sostenibilitat per a Grup Cooperatiu Fruits de Ponent

27 de novembre de 2020

El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha obtingut una puntuació de 9,2 sobre 10 punts en l’autoevaluació de la sostenibilitat integral en la seva empresa mitjançant l’eina ‘online’ E-Siab que coordina el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del govern espanyol. 

L’E-Siab és una eina oficial virtual que examina a diferents nivells (social, ambiental i econòmic) el grau de sostenibilitat d’una companyia, així com la seva implicació en assolir objectius que segueixin unas paràmetres alineats amb la millora mediambiental del nostre planeta (lluita contra el Canvi Climàtic), un món més just (combatre el malbaratament alimentari, la solidaritat, etc) i una transparència en la gestió. 

Fruits de Ponent ha estat examinada per aquesta eina i la puntuació indica l’elevat grau de compliment d’aquests paràmetres sostenibles, així com la seva aposta a curt i mitjà termini en aquesa direcció. El Grup Cooperatiu porta anys impulsant la seva aposta per la sostenibilitat a diferents nivells, no solament el mediambiental, convertint-se, avui, en un ‘eco-sistema’ Cooperatiu.