Estudiants d’agricultura d’Estats Units es fixen en el model de Fruits de Ponent

5 de maig de 2017

Un grup d’estudiants de técniques agrícoles al “College of Agricultural and Life Sciencices” de la Universitat de Florida han visitat les instal·lacions de Fruits de Ponent, en el seu viatge per terres catalanes per conèixer el sector agroalimentari de Catalunya. Una vegada més, des del Grup ens sentim orgullosos de compartir talent i ser referents per a estudiants d’altres països. Els estudiants, atrets pel model exportador de Fruits de Ponent, han volgut visitar la Central de Confecció i s’han interessat, sobretot, per com es conserva la fruita fins al darrer pas de la cadena, un cop arriba al consumidor. 

Fruits de Ponent rep periòdicament visites d’estudiants especialitzats en agricultura, però també d’altres grups i fins i tot empreses interessats en el “circuit de la fruita” i en el model de gestió operativa.