El Laboratori d’Ecoinnovació explica en un vídeo l’exemple de Fruits de Ponent en el camp de la innovació

15 de juliol de 2015

El Laboratori d’Ecoinnovació, un ens que identifica empreses nacionals i internacionals que augmenten la seva competivitat a partir de la innovació, ha escollit a Fruits de Ponent com a exemple d’una de les empreses que aplica aquest paràmetre enl seva gestió diària.

El Laboratori, format per un grup d’experts independents, ha creat un vídeo on mostra molt gràficament l’exemple pràctic de Fruits de Ponent, una companyia que ha aplicat la innovació tecnològica i en diversos camps per tal de millorar la seva eficiència i competivitat. 

Us adjuntem el vídeo:

VÍDEO DE L’ECOINNOVACIÓ A FRUITS DE PONENT