El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent debaten sobre l’agroalimentació europea a Brussel·les

22 de maig de 2023

Membres del consell rector i socis del Grup Cooperatiu amb el president, Benjamí Ibars, i el director general, Josep Presseguer viatgen a Brussel·les per debatre amb Copa-Cogeca temes sobre l’agroalimentació en l’àmbit europeu.

Copa-Cogeca, una organització representativa:

Copa-Cogeca, l’organització que representa els agricultors i les cooperatives agrícoles de la Unió Europea, ha estat un actor clau en la defensa dels interessos de les cooperatives agroalimentàries, forestals i pesqueres a tot el continent. En aquest context, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a la qual el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent pertany, juga un paper vital en l’establiment de vincles i l’aportació d’idees en aquest fòrum crucial.

Debat constructiu i formatiu:

Durant la visita a Brussel·les, els socis i membres del consell rector del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent van tenir l’oportunitat d’intercanviar coneixements i perspectives amb destacats representants de l’agroalimentació europea. Benvingut per Patrick Pagani, assessor de polítiques de Copa-Cogeca, es van discutir els principals temes agrícoles que marcaran l’agenda de la Unió Europea aquest any.

A més, la presència de Ricard Ramon, Adjunt de Perspectives Polítiques Agrícoles de la Comissió Europea, va permetre traslladar els punts de vista i preocupacions del Grup Cooperatiu en relació amb les noves regulacions i, especialment, la nova Política Agrícola Comuna (PAC) que s’està preparant a Europa.

L’objectiu fonamental és assegurar que aquestes normatives tinguin en compte les diferents realitats i necessitats dels productors agrícoles.

Anàlisi del mercat i referència inspiradora:

Una part crucial de la visita a Brussel·les va ser l’oportunitat d’escoltar les paraules de Miguel Garcia Navarro, adjunt al cap de la Unitat de Fruites i Hortalisses de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea. Navarro va oferir

Aquesta iniciativa reflecteix l’ambició del Grup Cooperatiu de contribuir activament en la presa de decisions i l’elaboració de polítiques agrícoles a la Unió Europea.

Finalment, vam visitar la Cooperativa BelOrta, una de les més destacades d’Europa al sector d’hortalisses i fruites. Amb una xarxa de 4.500 productors i un catàleg comercial de 170 productes, BelOrta és un referent indiscutible.

Bruseles fruits de ponent