El Grup Cooperatiu Fruits de Ponent crea una comissió interna per promoure la igualtat a l’empresa

3 de març de 2021

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha constituït la comissió negociadora per a promoure la igualtat entre treballadors i treballadores en el sí de l’empresa i per tal que elabori un Pla d’Igualtat que reculli les accions a portar a terme. Aquesta Comissió és paritària i està formada per representants de les persones treballadores de totes les empreses del Grup. L’objectiu és seguir la feina iniciada el 2015 amb el primer Pla d’Igualtat, però actualitzar-lo als temps actuals i a les necessitats presents.

En el seu primer Pla d’Igualtat, Fruits de Ponent ja va aplicar accions com les de promoure la igualtat en els llocs de responsabilitat de l’empresa, així com les polítiques retributives en els diferents llocs de treball. Així mateix, la comissió vetllarà per impedir qualsevol forma de discriminació per sexes i també per evitar l’ús d’un llenguatge sexista en les comunicacions internes i externes.

Cal recordar que aquest tipus d’accions està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –concretament el número 5 ‘Per la Igualtat de Gènere’- que promou Nacions Unides i que el Grup Cooperatiu té integrats en el seu dia a dia empresarial.

Aquests dies, coincidin amb la setmana del Dia de la Dona Treballadora (8 de març), els integrants d’aquest grup han participat en una formació sobre igualtat a les empreses que ha impartit la Xarxa Espanyola per al Pacte Mundial de Naciones Unides.