El Comité D’Igualtat del Grup Cooperatiu treballen en el Pla d’Igualtat 2022-2025

8 de març de 2023

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent disposa d’un Pla d’Igualtat entre homes i dones, amb vigència durant el període 2022-2025.

 

L’activació d’aquest Pla és el resultat d’un procés que es va iniciar el 17 de desembre del 2020, per part de la comissió negociadora, que va determinar la necessitat de fer al llarg de tot l’any 2020, una diagnosi en matèria d’igualtat de les empreses que configuren el grup, així com una auditoria retributiva.

Els objectius principals del Pla d’Igualtat 2022-2025 són:

  • Garantir un entorn de treball no discriminatori.
  • Generar una cultura de respecte per la igualtat entre dones i homes dins l’organització.
  • Eliminar qualsevol comportament que pugui generar una discriminació per raó de sexe dins l’empresa.
  • Implantar les accions pertinents per millorar la situació de l’organització en matèria d’igualtat d’oportunitats.

 

Algunes de les accions desenvolupades són la constitució del Comitè d’Igualtat, del qual en formen part: el Santi Bonet, el Xavier Vidal, l’Antonio Dolcet, el Ramon Carrera, l’ Amaya Elbaile, el Chon Capdevila, la Montse Morillo i la Maria Roca. I el nomenament de dos agents per la igualtat, la Roser Moliné i l’Antonia Lopez. La seva tasca principal és estar al servei de totes les persones de l’organització quant a tot el que afecta la igualtat, i impulsar el progrés i l’expansió de la igualtat d’oportunitats de gènere a l’empresa.

 

La igualtat de gènere en el món empresarial és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, i és també matèria dels Reials Decrets 901/2020 i 902/2020, de 13 d’octubre, que regulen els plans d’igualtat a les empreses i l’equitat retributiva entre homes i dones.

En el cas de Fruits de Ponent, la igualtat, entesa en un sentit ampli, i la gestió de la diversitat són dos dels pilars estratègics del grup cooperatiu.