Comunicat: Fruits de Ponent davant la sentència del Tribunal Europeu

13 de desembre de 2018

Després de dictar-se sentència avui per part del Tribunal General Europeu desestimant el recurs que Fruits de Ponent va presentar el 2016 contra la Comissió Europea pels danys soferts durant la crisi de la fruita d’os del 2014, el Grup Cooperatiu vol manifestar els següents punts:

 

1. Fruits de Ponent dóna la benvinguda al fet que el Tribunal General reconegui per primera vegada, i gràcies a la demanda interposada per un grup de socis agricultors, la gravíssima crisi que va viure tot el sector l’any 2014. “Durant la temporada de 2014, el sector de la fruita dolça va patir pertorbacions que es van traduir en un enfonsament dels preus. Aquesta crisi es va desencadenar com a conseqüència de tres factors. (Vegeu punt 12 i següents de la sentència).

 

2. Va ser una crisi totalment excepcional davant la qual Fruits de Ponent va decidir que era necessari interposar un recurs per posar el focus sobre una situació que no hauria de repetir-se en el futur. Per a això va escollir l’única via possible davant la Unió Europea: Reclamar danys davant del Tribunal General de la Unió. La intenció inicial del Grup -i aquí va centrar els seus esforços, era que a la demanda s’haguessin sumat el màxim de productors i organitzacions perjudicats per la crisi. No obstant això, això no va ser possible i va optar per escollir tres casos entre els seus associats representatius de la situació viscuda.

 

3. Fruits de Ponent valora de manera positiva que, encara que durant el procés, la Comissió Europea hagi rebutjat que hi ha normes que donen un dret als agricultors perjudicats per crisis com la viscuda el 2014, el Tribunal hagi donat la raó al Grup Cooperatiu en aquest punt. La Sentència concedeix que sí que hi ha normes que donen un dret a indemnització als agricultors afectats per la crisi (Vegeu punts 43 a 50 de la sentència).

 

4. A més, Fruits de Ponent aplaudeix que el Tribunal reconegui que existien normes que obliguen a les institucions europea, davant aquest tipus de crisi, a actuar d’acord amb el principi de diligència i bona administració.

 

5. Fruits de Ponent lamenta, en canvi, que el Tribunal de la Unió Europea limiti el dret dels afectats a una indemnització només si existeix una conducta il·legal especialment greu (és a dir, una violació prou caracteritzada). En aquest sentit, Fruits de Ponent mostra la seva preocupació pel fet que el Tribunal General consideri que el 2014 no hi hagi hagut errors prou greus per part de l’administració comunitària que donin dret a compensació.

6. Fruits de Ponent respecta les resolucions dels tribunals, però està analitzant la sentència així com les accions a adoptar. Entén que la sentència no aprofundeix i reconeix adequadament la gravetat dels errors comesos en 2014.

 

7. Encara que Fruits de Ponent no es va veure acompanyat a l’hora d’iniciar accions legals per cridar l’atenció sobre els problemes que van afectar als agricultors per les deficiències de l’actual mecanisme de gestió de crisi, està convençut que això no ha de quedar en un esforç aïllat. Aquest ha de ser un punt de partida perquè el sector prengui consciència que cal un esforç conjunt i així evitar tornar a viure situacions com la de l’any 2014.

 

 Llegeix la sentència