COMUNICAT: DEMANDA CONTRA LA COMISSIÓ EUROPEA AL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU

20 de febrer de 2018

FRUITS DE PONENT defensa davant el Tribunal General de la Unió Europea els interessos dels seus socis cooperativistes per les pèrdues ocasionades per l’anomenat “veto rus” i la davallada de preus durant la campanya de 2014

 

Vista davant el Tribunal a Luxemburg en què el Grup Cooperatiu  demanda a la Comissió Europea per la ineficient i tardana reacció de les mesures adoptades per fer front a la crisi del sector

 

 

Dimarts 20 de febrer de 2018 el Tribunal General de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, celebra la vista corresponent al recurs interposat per Fruits de Ponent Grup Cooperatiu contra la Comissió Europea per les mesures que aquesta va adoptar l’agost de 2014 per fer front a les pertorbacions del mercat de la fruita de pinyol (davallada de preus i tancament de frontera per exportar a Rússia “veto rus”).

La defensa del Grup Cooperatiu, exercida per l’equip del despatx Roca-Junyent i encapçalat pel mateix Sr. Miquel Roca Junyent, per l’advocat Miquel Roca Junyent i el seu equip, sol·licita al Tribunal General que condemni a la Comissió Europea a reparar les conseqüències negatives que van afectar a socis cooperativistes (s’han presentat uns casos concrets que serveixen de base a la demanda) amb la conseqüent pèrdua econòmica durant la campanya de 2014, ja que, entén, que la Comissió no va actuar de manera diligent i efectiva.

En el recurs interposat, el Grup Cooperatiu al·lega que la Comissió Europea, l’agost de 2014, va “actuar tardanament” a l’hora de fer front a les greus pertorbacions del mercat. A més, va utilitzar mecanismes de correcció que mesos abans la mateixa Comissió havia ‘titllat’ d’inadequats i ineficaços. Així mateix, no va adoptar les mesures adhients (no va recollir informació adequada dels mercats, les mesures de retirada no van ser les correctes per fer front a la crisi generada) i, mitjançant les seves accions i omissions, la Comissió, va cometre una violació de les normes  que tenen per objecte conferir drets als particulars, com són: el principi del deure de diligència, els principis d’assistència i protecció, el principi de bona administració i, en última instancia, el principi de interdicció de la arbitrarietat, o sigui, que les accions que va activar van ser arbitràries i no en defensa dels interessos de tot el sector.

Amb aquesta demanda, Fruits de Ponent pretén també –a més de defensar els interessos i drets dels seus socis productors- posar de relleu a instàncies europees la greu crisi que afecta el sector des de la campanya de 2014 i que ha comportat pèrdues milionàries, a més de la desaparició de moltes explotacions agrícoles.

 

MARC CRONOLÒGIC

La campanya de fruita d’os de 2014 va estar marcada per una crisi de preus des de l’inici que es va agreujar definitivament per l’anunci de l’anomenat ”veto rus”. Tot plegat va tenir conseqüències nefastes per al sector en general, amb quantioses pèrdues econòmiques. Davant d’aquesta excepcionalitat, i com a resposta per evitar futures situacions com la del 2014, el Grup Cooperatiu informa el sector i el convida a presentar una demanda contra la Comissió Europea per la gestió que va fer de la crisi i com a organisme responsable en la regulació dels mercats. És per això que durant els mesos posteriors es programen diverses sessions informatives.

Finalment, i després d’un treball exhaustiu per verificar la viabilitat d’aquesta demanda, Fruits de Ponent opta el mes de juny de 2017 per presentar-la amb l’objectiu de DEFENSAR ELS INTERESSOS DELS SEUS AGRICULTOR-SOCIS I PRODUCTORS. Com a Grup Cooperatiu, i fidel a uns valors, els cooperatius, entre els quals figuren el de l’interès per la comunitat i l’autonomia en la presa de decisions, opta per emprendre aquesta acció i respectar qualsevol altra opció.

Es vol deixar clar, però, que no es tracta d’un “atac” ni d’assenyalar com a culpable únic a la Comissió Europea, sinó de reivindicar allò que és just mitjançant els mecanismes legals que ofereix la UE a través dels tribunals preceptius.

 

DEMANDA

La demanda presentada reclama a la Comissió Europea una compensació econòmica davant les pèrdues ocasionades l’any 2014. Per arribar a aquesta conclusió, es disposa d’exemples concrets que serveixen de base a la demanda i que, en tot cas, són quantitats en què l’import només és una mostra del perjudici general. En la demanda s’argumenta que la crisi de preus i la posterior prohibició de Rússia a l’entrada de fruita fresca procedent dels països membres hauria d’haver estat gestionada pels mecanismes europeus amb molta més agilitat i defensant els interessos generals d’un sector que va veure com perdia milions de tones de fruita amb unes conseqüències econòmiques fatals. Per tant, la demanda també voldria aconseguir que el mateix Tribunal fes un toc d’atenció a la Comissió Europea per la manera com va gestionar la crisi, amb l’aplicació d’unes mesures que es van demostrar ineficaces.

 

ACTORS

La demanda respon a un procés per responsabilitat extracontractual de la Comissió Europea i es presenta davant el Tribunal General de la Unió Europea, a Luxemburg, per part del Despatx Roca Junyent, SLP, en representació de Fruits de Ponent, SCCL.