Comissió per promoure la igualtat a Fruits de Ponent

29 de desembre de 2020

 

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent ha constituït aques mes de desembre la comissió negociadora per a promoure la igualtat entre treballadors i treballadores en el sí de l’empresa i per tal que en els propers mesos elaborin un Pla d’Igualtat que reculli les accions a portar a terme. Aquesta Comissió és paritària i està formada per representants de les persones treballadores de totes les empreses del Grup. L’objectiu és seguir la feina iniciada el 2015 amb el primer Pla d’Igualtat, però actualitzar-lo als temps actuals i a les necessitats presents.

 

En el seu primer Pla d’Igualtat, Fruits de Ponent ja va aplicar accions com les de promoure la igualtat en els llocs de responsabilitat de l’empresa, així com els sous igualitaris en els diferents llocs de treball. Així mateix, el Grup va crear una comissió interna per vetllar per impedir qualsevol forma de discriminació per sexes i també per evitar l’ús d’un llenguatge sexista en les comunicacions internes i externes.

La nova Comissió Negociadora es va formar en una primera reunió de les següents que tindran lloc per realitzar un diagnosi i proposar accions de treball de millora en qualsevol de les polítiques de persones.

Aquest grup s’encarregarà de:

–        Negociar i elaborar el diagnòstic de la situació actual, així com les mesures que integraran el pla d’ igualtat.

–        Elaborar l’informe dels resultats de la diagnosi.

–        Identificar les mesures prioritàries, àmbit d’aplicació i mitjans humans i materials per dur-les a terme.

–        Impulsar la implantació del pla d’igualtat a l’empresa.

 

La comissió està formada tant per representants dels treballadors/es com de l’empresa.

–        Antonio Dolcet en representació dels treballadors/es.

–        Amaya Elbaile en representació dels treballadors/es.

–        Helena Ribes en representació dels treballadors/es

–        Joaquim Sumalla en representació dels treballadors/es

–        Mª Asunción Capdevila en representació de l’empresa.

–        Xavier Vidal en representació de l’empresa.

–        Maria Roca en representació de l’empresa.

–        Santi Bonet en representació de l’empresa.

*La Comissió està oberta a rebre qualsevol suggeriment en matèria d’igualtat.

Cal recordar que aquest tipus d’accions està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –concretament el número 5 ‘Per la Igualtat de Gènere’- que promou Nacions Unides i que el Grup Cooperatiu té integrats en el seu dia a dia empresarial.