Nectarina plana o platerina

Fruita de pinyol

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu té un potencial de 2.000 tones anuals de nectarina plana entre les diferents varietats.

La nectarina plana de Fruits de Ponent, la Bona Fruita, presenta les mateixes qualitats que la nectarina, però té la forma plana i un potencial de sucres més ampli.

Fruits de Ponent potencia la nectarina plana per aconseguir un calendari complet pel que fa a volum i presència.

La nectarina plana és fonamentalment de carn blanca.

Calendari

El Grup comercialitza aquesta varietat durant els mesos de juliol, agost i setembre.