Agrària progressiva, SCCL / Benavent – Portella

DES DE 1958

La Cooperativa de primer grau Agrària Progressiva SCCL Benavent – Portella, va sorgir l’any 1958 amb l’objectiu de millorar les condicions en les compres i donar valor als seus productes.

La seva activitat principal són les plantacions de fruiters, i fruit de la experiència, el seu producte és de primera qualitat.

A més, més enllà dels productes, l’Agrària progressiva SCCL Benavent – Portella ofereix un conjunt de serveis avantatjosos per als socis, com la comercialització de la fruita que aporten els socis al mercat interior i a l’exterior, venda de productes fitosanitaris i adobs, lloguer de màquines agrícoles, tramitació de certificats i ajudes i tramitació d’assegurances.

Consell rector

Carrec

President

SOTS PRESIDENT

SECRETARI

TRESORERA

Censor de comptes

CENSOR DE COMPTES

CENSOR DE COMPTES

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Nom i cognoms

Jaume Gené Roig

Josep Mª Palau Llobera

Abel Batsí Roma

Josep Forcada García

Felip Palau Casteràs

Joan Pelegri Alrich

Jordi Teixiné Martínez

Alfons Gene Subira

Amadeu Burgues Fargues

Raul Sales Pujol

Josep Maria Hervera Surita

Prudenci Trilla Rafart

President

Jaume Gené Roig

SOTS PRESIDENT

Josep Mª Palau Llobera

SECRETARI

Abel Batsí Roma

TRESORER

Josep Forcada García

Censors de comptes

Felip Palau Casteràs

Censors de comptes

Joan Pelegri Alrich

Censors de comptes

Jordi Teixiné Martínez

VOCAL

Alfons Gene Subira

VOCAL

Amadeu Burgues Fargues

VOCAL

Raul Sales Pujol

VOCAL

Josep Maria Hervera Surita

VOCAL

Prudenci Trilla Rafart

Contacte