ACTEL I FRUITS DE PONENT EXPLOREN UNA ALIANÇA ESTRATÈGICA

11 de gener de 2024

Els consells rectors d’Actel i Fruits de Ponent han decidit iniciar el camí per a la creació d’una societat compartida entre els dos grups cooperatius. En aquest sentit, han validat el treball preparatori que van iniciar fa uns mesos. La iniciativa té com a objectiu establir la gestió conjunta de les unitats de negoci de la fruita, l’oli, l’ametlla, la gestió energètica i tots els serveis destinats als seus socis i sòcies.

La decisió de buscar aquesta col·laboració sorgeix després d’un període de reflexió conjunta de les dues cooperatives, tenint en compte el context extern marcat per l’alta concentració d’actors en la cadena de valor agroalimentària i els canvis significatius en la producció agrària causats per l’emergència climàtica, especialment accentuada en les darreres campanyes. Aquests factors, juntament amb l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible de l’activitat empresarial, plantegen el repte d’oferir als seus socis i sòcies una major rendibilitat en les seves explotacions, mitjançant una transformació i comercialització més eficients dels productes agraris, així com explorar de manera conjunta un major dimensionament per fer front a les altes necessitats d’inversió actuals.

A més, aquesta aliança estratègica té com a finalitat proporcionar un servei integral a tota la massa social i buscar noves oportunitats de negoci, especialment en àmbits com l’energia, el suport de treball a camp amb personal per als socis productors i la captació de talent en la futura organització. Els principis cooperatius que comparteixen ambdues entitats fan que sigui una iniciativa arrelada al territori i al servei de tota la societat.

En cas de consolidar-se l’aliança, la nova societat conjunta gestionaria més de 100 mil tones de fruita, arribant a una facturació anual que superaria els 160 milions d’euros, sumant les diverses àrees de negoci compartides.

Ambdós grups cooperatius ja han establert un programa de treball amb l’objectiu que la nova entitat pugui iniciar la seva activitat durant el primer semestre d’aquest any 2024.