FDP - Valors

Visió, missió i valors

Misió

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL, aspira a convertir-se en una cooperativa líder i en una empresa agroalimentària que generi confiança entre els clients i els consumidors. La innovació i la capacitat permanent d’adaptació es conceben com a dos principis bàsics per arribar a ser un referent en el sector.
El Grup vol esdevenir un ecosistema que, partint dels valors cooperatius, presti serveis de qualitat als seus socis, garanteixi la viabilitat de les seves explotacions agrícoles i contribueixi a un desenvolupament sostenible de l’entorn. En definitiva, pretén ser un projecte social i empresarial sòlid que aporti valor a l’entorn, tant des d’un punt de vista tangible com intangible.

Visió

Fruits de Ponent és un Grup Cooperatiu agroalimentari, que produeix i comercialitza aliments de la terra: fruita, principalment de pinyol, cereals i fruits secs i oli. El Grup funciona com un eco-sistema que dóna serveis als seus socis (subministraments, assessorament a camp, secció de crèdit per inversions agràries, etc) i compta amb altres àrees de negoci com Agrobotigues, Estacions de Servei i una empresa de transport. Els objectius del grup passen per oferir un producte i uns servei de qualitat, que generin confiança entre clients i consumidors. I tot plegat amb una visió interna de l’empresa segons la qual la responsabilitat social ha d’actuar en tots els nivells operatius: l’organitzacional, l’econòmic i el mediambiental.

Valors

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, SCCL, segueix fidel a uns valors cooperativistes, basats en la democràcia interna, la participació dels grups d’interès en els diferents estaments de la companyia, la transparència en la gestió i un esperit de col·laboració amb l’entorn.
L’ètica de l’empresa té un marcat ADN de responsabilitat social corporativa, que implica mantenir una visió global en totes les actuacions a fi de contribuir a la millora permanent del planeta. El Grup és signant dels 10 principis bàsics del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

FDP Máxima calidad
Màxima qualitat
Valores - Innovación
Foment de la innovació
Valores - Planta creciendo
Consciència mediambiental
Valores - Tractor
Promoció de l’entorn social