Flor fruta

Fruita

Grup Cooperatiu Fruits de Ponent treballa amb una gran varietat de fruites, entre les quals hi ha fruites de pinyol, fruites de llavor i altres tipus de fruites.