FDP Magrana

El Grup Cooperatiu té magrana de la varietat Wonderful, una fruita molt saludable, amb elevats components d’antioxidants i també ideal per a múltiples aplicacions a la cuina mediterrània.

Calendarització

El Grup Cooperatiu comercialitza aquesta varietat durant els mesos d’octubre (la segona meitat), novembre, desembre i gener.