Fruita de pinyol

Nectarina plana o platerina

Nectarina plana o platerina

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu té un potencial de 2.000 tones anuals de nectarina plana, entre les seves diferents varietats.

La nectarina plana de Fruits de Ponent, la Bona Fruita, té les mateixes qualitats que la nectarina, però amb una forma plana i un potencial de sucres més ampli.

Fruits de Ponent potencia la nectarina plana per aconseguir un calendari complet en volum i presència.

La nectarina plana és fonamentalment de carn blanca.

 

CALENDARITZACIÓ:

El Grup Cooperatiu disposa de nectarina plana o platerina durant els mesos de juliol, agost i pràcticament tot el mes de setembre.