Fruita de llavor

Poma Story

Poma

Amb un potencial de 5.000 tones a l'any, la poma de Fruits de Ponent destaca per la seva qualitat en el gust. La poma conté una gran quantitat de sals minerals, com potassi, sodi, calci, magnesi, etc., i els seus principals vitamines són A, B i C. La poma activa la secreció de les glàndules salivals i gàstriques, el que facilita la digestió . 52 calories per cada 100 grams. Fruits de Ponent comercialitza les varietats de Granny, Fuji, Story y Golden, entre d'altres.

 

CALENDARITZACIÓ:

El Grup Cooperatiu disposa d'aquesta varietat entre els mesos de septembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril i part de maig.