Fruita de llavor

Pera "Conference"

Durant els mesos de tardor i hivern comptem amb pera de la verietat conference. Es tracta d'una fruita molt gustosa, nutritiva i digestiva. 

CALENDARITZACIÓ:

El Grup Cooperatiu compta amb aquesta varietat de pera durant els mesos d'agost, setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril part de maig.