Altres fruites

Magrana

Magrana

El Grup Cooperatiu compta amb magrana de la varietat wonderful, una fruita molt saludable, amb alts components d'antioxidants i també ideal per a múltiples aplicacions a la cuina mediterránea. 

CALENDARITZACIÓ:

El Grup comercialitza aquesta varietat durant els mesos d'octubre (la segona meitat), novembre, desembre i gener.