INFORMACIÓ COVID-19: Confinament comarca del Segrià

FRUITS DE PONENT porta a terme des de l'inici de l'Estat d'Alarma al març tot un seguit de mesures de protecció per als seus treballadors/es i socis, així com l'elaboració de fins a 17 protocols de seguretat i els plans de contingència corresponents.

Durant tots aquests mesos, el Grup Cooperatiu ha pres un seguit de mesures de protecció per al personal, que van des de la pressa de temperatura, fins a la disposició d'EPIs constantment, també campanyes de sensibilització per a protegir-se i testos de manera periòdica. Així mateix, s'han posat en marxa fins a 17 protocols. Tota la informació a: http://www.fruitsponent.com/ca/informacio-covid-19

En referència al Confinament a la comarca del Segrià, adjuntem respostes a diverses preguntes que poden sorgir.

Més informació a la web de Protecció Civil: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/

 I, per tal de portar el Certificat d'Autoresponsabilitat, podeu accedir en aquesta pàgina: 

PROTECCIÓ CIVIL/INTERIOR