Qui som

Sebastià Escarp

Sebastià Escarp Tomàs, President

Consell Rector

Sebastià Escarp Tomàs, President

Jaume Gené Roig, Sots-President

Josep Maria Sans Companys, Secretari

José Ramon Citoler Herbera, Vocal

Gerard Cases Serra, Vocal

 

Josep Presseguer

Josep Presseguer i Gené, Director General

direccio@fruitsponent.com

Organigrama

Josep Capdevila Ortis

JOSEP CAPDEVILA ORTÍS

Cap del Departament de Mitjans de Control de Producció

jcapdevila@fruitsponent.com

 

Modest Palau

MODEST PALAU SALSE

Responsable del Departamento Comercial

mpalau@fruitsponent.com

 

Ramon Pernia

RAMON PERNIA GRILLO

Cap del Departament d’Operacions

rpernia@fruitsponent.com

Toni Vitores

TONI VITORES BAGUÉ

Coordinador dels Serveis Tècnics

tvitores@fruitsponent.com

Carmen Carrasquer

CARMEN CARRASQUER DELGADO

Cap del Departament de RRHH i Compres

ccarrasquer@fruitsponent.com

Montse Morillo

MONTSE MORILLO ESTEVE

Cap del Departament de Logística

mmorillo@fruitsponent.com

Maria Jesús Sisó

MARIA JESÚS SISÓ

Secretària de Direcció

mjsiso@fruitsponent.com

Santi Bonet

SANTI BONET

Cap del Departament de Comunicació i Relacions Externes

sbonet@fruitsponent.com